Kecskemét - A Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalást ad ki Kecskemét közigazgatási területén belüli beruházások tekintetében a TRT megfelelőségről.

A Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalást ad ki Kecskemét közigazgatási területén belüli beruházások tekintetében a TRT megfelelőségről.

Kulcsszavak: TRT, Helyi Építési Szabályzat, Szakhatósági állásfoglalás

Kérelmet kell benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét papíralapon vagy – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényértelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

költség és illetékmentes

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala- Mérnöki Iroda, Várostervezési Osztály

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. em. 34.

Formanyomtatvány kitöltésére van űrlap

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1 melléklet 18. táblázat 7. sorában foglaltak.

 

                         

Kecskemét Település