NKVH: ETS hitelesítői záradék

Az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó által a tevékenysége során keletkező szén-dioxid kibocsátásról készített éves kibocsátási jelentés, és a légi jármű üzembentartó esetén adott esetben tonnakilométer adatait tartalmazó jelentés hitelesítői záradéka.

Kulcsszavak: hitelesítői záradék, hitelesítői jelentés, éves jelentés, éves kibocsátási jelentés, tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentés

Véglegessé vált ÜHG engedéllyel rendelkező üzemeltetők és elfogadott nyomonkövetési tervvel rendelkező légi jármű üzembentartók gazdálkodó szervezetei (hitelesítői).

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

ETS éves kibocsátási jelentéshez, illetve tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentéshez kapcsolódó hitelesítői záradék benyújtása.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A hitelesítői záradék benyújtásának határideje a jelentéstételi évet követő év március 31. napja.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelem csatolmányaként benyújtandó:

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

NKVH