Kecskemét - 100%-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás

Kecskemét Megyei Jogú Város területén a feltételek együttes teljesülése esetén 100 %-os hulladékgazdálkodási díjtámogatás vehető igénybe

Kulcsszavak: Hulladékgazdálkodási díjkedvezmény 100 %

Ingatlanát, vagy önálló lakását egyedül használó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése terén 100%-os kedvezményben részesül, ha életkora a 70. évet meghaladja vagy önálló lakását házastársával egy háztartásban használja, ha kettőjük átlagéletkora a 70. évet meghaladja

 és az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 170 %-át nem haladja meg.

Az ekecskemet.hu honlapon található kérelem kitöltése és benyújtása postai úton vagy személyesen a kérelemhez csatolandó igazolásokkal együtt

Kérelem elutasítása

A hatóság 8 napon belül érdemben dönt, vagy hiánypótlást kér és teljes eljárásban hoz határozatot

Kérelem (nyomtatvány)

•          Egyedi bekötés esetén a vevőkódot igazoló -- szolgáltató Városgazdasági Nonprofit Kft. által ingatlanhasználónak küldött -- számla (nem csekk) bemutatása

•          Jövedelemigazolás vagy nyugdíjszelvény, vagy pénzintézeti igazolás

•          Nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíjösszesítő bemutatása

A BECSATOLT IGAZOLÁSOK LEGFELJEBB HÁROM HÓNAPPAL LEHETNEK KORÁBBIAK A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK DÁTUMÁNÁL!

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

https://ekecskemet.hu/mernoki-iroda

9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet

 

Kecskemét Település