ELMŰ-ÉMÁSZ villamos energia szerződés felmondása

Amennyiben ön a saját nevén lévő ingatlanon a szerződést elköltözés, bérbe adás, vagy a felhasználási hely megszűnése miatt fel kívánja mondani, kérjük, töltse ki az űrlapot.

Kulcsszavak: felmondás, megszűnés, költözés, eladás, leszerelés, szerződés, átírás

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel szerződésben álló ügyfelek.

Kérjük, adja meg vevő (fizető) azonosítóját és 8 számjegyből álló felhasználó azonosítóját és válassza ki a szerződés felmondás okát.

Ezután a 2. oldalon töltse ki az ingatlanra vonatkozó adatokat, majd töltse fel a szerződés felmondáshoz szükséges dokumentációt.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben elmulasztja a szerződés felmondását, úgy az új fogyasztó jelentkezéséig Ön felel a villamosenergia számlák kiegyenlítéséért.

Bejelentésére a Garantált Szolgáltatások II. pontja szerint 15 napon belül választ kap.

 

Az Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat 10.6.1. pontja értelmében „Ha a felhasználó a felhasználás helyéről elköltözik, köteles azt 15 napos határidőn belül az egyetemes szolgáltatónak bejelenteni, és villamosenergia-vásárlási szerződését az abban foglalt felmondási határidővel írásban felmondani.”

Felhasználó változás esetén az adásvételkor/birtokbaadáskor rögzített, új ügyfél által is aláírt mérőállást tartalmazó dokumentumra van szükség.

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft  - Contact Center Osztály

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

A lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál tehet bejelentést elszámolási, számlázási, ki és visszakapcsolási, illetve méréssel kapcsolatos ügyekben.

Lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat vitás ügye rendezése érdekében.

Hálózattal kapcsolatos csatlakozási, hozzáférési,  rendelkezésre állási panaszokkal fordulhat a MEKH-hez.

Lakossági ügyfelek számára szóló tájékoztató

Vállalkozások, közintézmények számára szóló tájékoztató 

Jelen űrlap kitöltésével ön kijelenti, hogy az adott felhasználási helyre vonatkozó szerződés felmondása harmadik személy jogos érdekeit nem sérti.

Az Elosztói Szabályzat szerint kereskedelmi engedélyesek a kereskedelmi szerződés megkötését visszamenőleg csak a bejelentést megelőző hónap 1. napjáig, mint legkorábbi dátumig jelenthetnek be. Ennél korábbi időszakra ugyanis a kereskedők már nem tudnak villamosenergiát vásárolni, így értékesíteni sem.

Ha a tényleges fogyasztóváltozás napja korábbi volt, mint amit a bejelentés késedelmes volta miatt el tudunk fogadni, akkor a szerződés-felmondás elmulasztása miatt a régi fogyasztó felel a villamosenergia-fogyasztás és a rendszerhasználati díjak megfizetéséért.

A fentiek alapján visszamenőleges dátummal és mérőállással szerződésfelmondást a megküldött új átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján sem áll módunkban végezni.

A honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a villamosenergia-szabályozással, működéssel, valamint cégcsoportunkkal kapcsolatos jogszabályokat.

ELMŰ-ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT.