Jövedéki- és energiaadó bevallás, szőlőbor elszámolás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít azok számára akik jövedéki- és energiaadó bevallás, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó visszaigénylés, szőlőbor elszámolás, továbbá egyéb adatszolgáltatás benyújtására kötelezettek.

Kulcsszavak: jövedéki adó, energiaadó, szőlőbor elszámolás, adózás, termék, bejelentés, nav, nemzeti adó- és vámhivatal, adóhivatal, adóhatóság,

Jövedéki- és energiaadó bevallás, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó visszaigénylés, szőlőbor elszámolás, továbbá egyéb adatszolgáltatás benyújtására kötelezettek.

A jövedéki ügyeket – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – elektronikusan kell intézni.

A szolgáltatás igénybevételével a jogszabályok által elrendelt jövedéki- és energiaadó bevallás, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó visszaigénylés, szőlőbor elszámolás, továbbá egyéb adatszolgáltatás benyújtási kötelezettségének elektronikus ügyintézés keretében tehet eleget az ÁNYK (Abevjava) keretprogramon keresztül.

A szolgáltatás használatához regisztráljon az Ügyfélkapun:

A személyes ügyfélkapus azonosító létrehozása egy regisztrációs eljárás, amelyet az ügyfél kezdeményezhet személyesen bármelyik regisztrációs szervnél (okmányirodában, kormányablakban, a NAV központi ügyfélszolgálatain, külképviseleteken) vagy elektronikusan, 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában az ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felületen.

Miután sikeresen telepítette a keretprogramot, annak segítségével töltse ki a beküldeni kívánt nyomtatványt, majd titkosítsa azt. A szolgáltatás használata során ügyfélkapuval történő azonosítást végez a rendszer, ezt követően nyílik lehetősége feltölteni a fájlokat JAVA-alkalmazás segítségével. A beküldést követően, ellenőrizze az ügyfélkapujához tartozó értesítési tárhelyét, ahol érkeztetési igazolást, elfogadó illetve elutasító nyugtáit megtekintheti 30 napig. Amennyiben elutasító nyugtát kapott, a javított bevallást ismét szükséges beküldeni. 30 nap elteltével a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapott nyugtákat az eBEV-portál visszamenőleg is megtekintheti.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az a törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

BEV_J02 Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

Az eljárás illetékmentes.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletét az adópolitikáért felelős miniszter látja el, a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) útján.

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

NAV