Kecskemét - Belterületbe vonási kérelem

Belterületbe vonás engedélyezése tulajdonosi kérelemre a Közgyűlés által.

Közgyűlési döntés szükséges, melyben a testület a belterületbe vonásról dönt. Bizonyos műszaki feltételek hiánya esetén településrendezési szerződés megkötéséről is döntés születik, melyben a költségviselés és a megvalósítás egyéb feltételei kerülnek rögzítésre.

Kulcsszavak: belterületbe vonás, földvédelmi járulék, ingatlannyilvántartási átvezetés

Bármely természetes/jogi személy tulajdonos

Kérelmet kell benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához

A hiánytalanul benyújtott kérelmet a Várostervezési Osztály készíti elő a soron következő közgyűlés számára

Hiánypótlás 30 nap

 

Ha a kérelmet, a nyilatkozatot, illetve amennyiben szükséges a hiánytalanul benyújtott telepítési tanulmánytervet beküldik a következő Közgyűlésre készíthető elő a kérelem.

 

A hatósági eljárás során vannak tartandó határidők befizetés tekintetében.

 

 

  • Kérelem (belterületbe vonási nyilatkozat)
  • Amennyiben a műszaki, infrastrukturális feltételek nem tisztázottak telepítési tanulmányterv szükséges a településrendezési szerződéshez

Az önkormányzati döntés előkészítés díjmentes. Az eljárás során a vonatkozó jogszabályokban rögzített eljárási díjat, átvezetési díjat és földvédelmi járulék díját a kérelmező fizeti meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala- Mérnöki Iroda, Várostervezési Osztály

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. em. 34.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

A nyilatkozatot minden ingatlantulajdonosnak be kell nyújtani, aláírva.

A következő közgyűlés: az a közgyűlés, ami előtt mintegy egy hónappal van előterjesztés leadás.

A leadást megelőző egy hétig be kell nyújtani a kérelmet. (tanulmányterv benyújtása esetén eltérő lehet)

Műszaki indokoltság esetén (közterületszabályozás, közműellátottság, gazdasági terület fejlesztés) esetén településrendezési szerződés és telepítési tanulmányterv is szükséges lehet.

Közgyűlés pozitív döntése után belterületbe vonás kezdeményezése a Kormányhivatalnál:

Változási vázrajz 3 pld., talajvédelmi terv 2 pld, eljárási díj

Formanyomtatvány:

https://ekecskemet.hu/mernoki-iroda

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. évi Korm. rendelet

Kecskemét Település