Tájékoztató

a Pénzügyminisztériumban üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrendről

 

1. A Pénzügyminisztérium mint elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szerv az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) útján biztosítja.

2. Az ügyfelek az üzemszünet vagy üzemzavar esetén alkalmazott eljárásrendet az e-ügyintézési szolgáltatást nyújtó NISZ Zrt. weboldalán érhetik el: „Tájékoztató a NISZ Zrt. SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatások üzemszüneti tájékoztatási és igazoláskiadási rendjéről"