Szociális szolgáltatást végzők képzései

Jelentkezés a falu- és tanyagondnoki, a közösségi pszichiátriai gondozó és koordinátor, valamint a támogatószolgálat-vezető, személyi segítő és személyszállító, valamint a komplex támogatási szükségletfelmérő képzésre.

Kulcsszavak: képzés, 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet, jelentkezési lap, SZGYF

A jelentkező a képzésen való részvételi szándékát a jelentkezési lap elektronikus megküldésével jelzi a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak. A jelentkezés elfogadásának feltétele a jelentkezési díj megfizetése. A jelentkezés elfogadása esetén a Főigazgatóság 30 napon belül igazolást állít ki a jelentkező részére és tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról, a vizsgakövetelményekről.

Folyamatos.

Jelentkezési lap (a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete)

  A képzések térítéskötelesek, jelentkezési és képzési díjat kell fizetni.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Képzési Főosztály

https://szgyf.gov.hu/hu/szocialis-kepzes/szocialis-kepzesszervezes.html

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

SZGYF