MOK KEM TESZ Tagsági jogviszony helyreállása szünetelő tag részéről

Tagsági viszony helyreállítása hatósági eljárás keretében, kamarai tagságát szüneteltető részére, Magyarországon történő egészségügyi tevékenység végzése céljából. 

Kulcsszavak: helyreállítás

Aki korábban az orvosi kamara tagja volt, azonban egy korábbi eljárás keretében tagsági viszonyának szüneteltetését kérte.

Az orvosi diplomával (kivéve fogorvosi diploma) rendelkező jelentkező, a tagfelvételi eljárásra vonatkozó űrlap kitöltését követően, az űrlapon szereplő mellékletekkel együtt eljuttatja azt a Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetéhez. Lehetősége van ezt megtenni e-ügyintézés keretében, postai úton vagy személyesen.

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 14/A. § (1) bekezdése alapján:

Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

- kitöltött tagsági jogviszony helyreállítása szüneteltető tag részéről elnevezésű kérelem

Elérhető ÁNYK űrlap:

https://mokkem.hu/ANYT1/MOKKEM_jogv_helyre.jar

- a kérelmen megjelölt dokumentumok csatolása

- MOK tagsági kártya gyártásához - amennyiben fényképpel ellátott új igazolványt szeretne - 2 db színes igazolványkép

 

A kérelem benyújtása illetékköteles, melynek mértéke 3.000 forint.

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:

- papír alapú kérelem benyújtása esetén a kérelemre ragasztott illetékbélyeg formájában

 vagy

- banki átutalással a CIB Banknál vezetett

Magyar Orvosi Kamara

10702019-02015103-51400006

(IBAN): HU35 1070 2019 0201 5103 5140 0006

SWIFT kód: CIBHHUHB

számú bankszámlára.

Közleményként kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, nyilvántartási (pecsét)számát és lakcímétA banki tranzakciós igazolás egy másolati példányát a kérelemhez csatolni kell!

Erre a számlára csak és kizárólag eljárási illetéket lehet utalni! Külföldről indított utalás esetén (is) az utalás valamennyi költségét az ügyfélnek kell viselnie!

 Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet

Cím: 2800 Tatabánya, Béla király körtér 16. fsz. 2.

Telefon: +3634788794

Fax: +3634788796

E-mail: info@mokkem.hu

E-ügyintézéssel kapcsolatos adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet

 Rövid név: MOKKEM

KRID szám: 636707746

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége

Cím: 1068 Budapest, Szondi u. 100.

Telefon: +3612694391

E-mail: mok@mok.hu

E-ügyintézéssel kapcsolatos adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara

rövid név: MOKOE

KRID szám: 138621341

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

MOK KEM TESZ