Kecskemét - Rendeltetésmódosítás iránti kérelem

Ha a rendeltetésmódosítás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek, és a tényállás teljes körűen tisztázott, a polgármester kérelemre - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény , valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetésről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról.”

Kulcsszavak: rendeltetésmódosítás, hatósági bizonyítvány

tulajdonos

Kérelem benyújtása

Két eset állhat fenn, amikor az OTÉK 4. számú melléklete szerinti parkolóhely számítás alapján a rendeltetésmódosítás

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét papíralapon vagy – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

15 nap ha tényállás teljes körűen tisztázott, és hiánytalanul benyújtott a tervdokumentáció

-   Hiteles térképmásolat                                                          

-   Településképi bejelentés szükség esetén (parkolóhely növekedéssel járó rendeltetés módosítás)      ……

A tervezői műszaki leírás a tervezett állapot bemutatásáról (előzmények ismertetése, építési engedély vagy használatba vételi engedély száma, rendeltetés módosítás jogszabályoknak való megfelelésének bemutatása, (OTÉK, HÉSZ) parkolóhely számítás, nem építési engedély köteles átalakítás bemutatása; HA VAN ILYEN, akkor a településképi bejelentésben foglalt egyéb építési munkák, zöldfelület kialakítása, parkolóhely kialakítása, a munkák megvalósulásának igazolása ) és ehhez tervezői nyilatkozat

-   Megvalósult állapotról műszaki vezetői/ kivitelezői/ műszaki szakértői nyilatkozat (az új rendeltetésnek megfelelő)

-   Műszaki tervek (helyszínrajz, átalakítás előtti és utáni állapotról alaprajz)

-   Szükség esetén érintett közműnyilatkozat a rendeltetés módosításhoz   

Fényképdokumentáció

költség és illetékmentes

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala- Mérnöki Iroda, Várostervezési Osztály

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

 

Településkép bejelentési eljárás esetén (parkolónövekménnyel jár) Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése.

Egyéb esetekben bírósági felülvizsgálat a szokásos módon.

Formanyomtatvány

https://ekecskemet.hu/mernoki-iroda

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. évi Korm. rendelet.

Kecskemét Település