Kecskemét - Közút egyéb, nem közlekedési célú igénybevétele

A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

Kulcsszavak: közút, nem közlekedési célú igénybevétel

Bármely személy

kérelem, nyomvonalrajz és műszaki leírás benyújtása

-magánszemély esetében papír alapon és elektronikusan,

-gazdasági társaság esetében elektronikusan, vagy nagy kiterjedésű dokumentáció esetében papír alapon.

ügyintézési határidő 21 nap

kérelem, nyomvonalrajz és műszaki leírás

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.)

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése, 42/A. § (1) bekezdése, valamint 46. § (1) bekezdés a) pontja.

 

Kecskemét Település