Cégek egyszerűsített végelszámolásának befejezése

Egyszerűsített végelszámolás befejezéséhez kapcsolódóan a vagyonfelosztási javaslat benyújtása a Céginformációs Szolgálaton keresztül az illetékes cégbíróságra.

Kulcsszavak: egyszerűsített végelszámolás, vagyonfelosztási javaslat, végelszámolás, cég, befejezés

A Cégtörvény hatálya alá tartozó, cégbíróságon nyilvántartott cégek.

A cég végelszámolása egyszerűsített módon történhet , ha a végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezi. 

Az elfogadott vagyonfelosztási javaslatot, illetve az ennek elfogadását tartalmazó legfőbb szerv által hozott határozatot szükséges megküldeni. 

  

 

 

Az ügyben az illetékes törvényszék cégbírósága jár el.

A vagyonfelosztási javaslatot, illetve  a legfőbb szerv határozatát a  cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 13-18. melléklete alapján szükséges elkészíteni, illetve az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés d) pontja szerinti azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással szükséges azokat – az arra jogosult(ak) által – aláírni.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel szükséges az iratokat ellátni.

CÉGINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT