Óvodakötelezettség, tankötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentése

A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét, azt – a köznevelési intézmény értesítése mellett – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak. A bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével lehet teljesíteni.
 

Kulcsszavak: tankötelezettség; óvodakötelezettség; külföldön történő bejelentés

Az Oktatási Hivatal a bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint – a nyomtatást követően – postai beküldés alapján fogadja az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály (1363 Budapest, Pf. 19) címen, vagy elektronikus hitelesítéssel az adatszolgaltatas@oh.gov.hu címen.

Az elektronikus űrlap a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes oldalon érhető el. 

Azzal a szülővel szemben, aki nem tesz eleget a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 91. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének az óvodaköteles vagy tanköteles korú gyermeke vonatkozásában – tekintettel arra, hogy gyermeke így a központi nyilvántartás adatai alapján nem teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét – hatósági eljárás indul meg a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes oldalon kitöltött űrlap hitelesített példányának megküldése
 

A bejelentés díjmentes.

Oktatási Hivatal

Az üggyel kapcsolatos további tájékoztatás elérhető a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes oldalon.

Az ügyhöz kapcsolódó űrlap a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes oldalon érhető el.
 

2011. évi CXC. törvény
 

OH