Kérelem a helyettes szülők, nevelőszülők külső intézmények által szervezett képzések engedélyezésére és nyilvántartásba vételére

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Képzési Főosztálya engedélyezi a helyettes szülők, nevelőszülők külső intézmények által szervezett képzéseket. Mint képzésért felelős szerv, a helyi képzési programokat minden esetben jóváhagyja és ellenőrzi.

Kulcsszavak: kérelem, helyettes szülő, nevelőszülő, SZGYF

  A 29/2003. (V.20.) ESzCsM rendelet értelmében tanfolyamot szervezhető intézmények.

A képző szervezet köteles az általa tervezett képzést - legalább 45 nappal annak megkezdése előtt - írásban bejelenteni a KOP-képzésért felelős szervnek, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak. A bejelentésnek tartalmaznia kell a képzés megkezdésének időpontját, szakmai felelőseinek nevét és elérhetőségét, továbbá a képzésben részt vevők tervezett létszámát. A bejelentéssel egyidejűleg a képző szervezetnek a KOP alapján készített helyi képzési programot is meg kell küldenie a Főigazgatóság részére.

Folyamatos.

Képzésindítási kérelem

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Képzési Főosztály

https://szgyf.gov.hu/hu/szocialis-kepzes/szocialis-kepzesszervezes.html

29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

SZGYF