BIRS - Adatszolgáltatási bírsággal kapcsolatos méltányossági kérelem, igazolási kérelem benyújtása

Adatszolgáltatási bírsággal kapcsolatos méltányossági kérelem, igazolási kérelem benyújtása

Kulcsszavak: intézkedés, levél, tájékoztatás, reklamáció, hibajelzés, hozzárendelés

Költségvetési fejezetek, irányításuk alá tartozó költségvetési szervek, központi kezelésű előirányzatok, alapok kezelő szervei

Költségvetési fejezetek, irányításuk alá tartozó költségvetési szervek, központi kezelésű előirányzatok, alapok kezelő szervei az adatszolgáltatási bírsággal kapcsolatban méltányossági kérelmet, igazolási kérelmet nyújthatnak be a Kincstár felé.

Illetékes Főosztály az ügyben:

- Központi kezelésű előirányzatok esetén: Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály

- Alapok kezelő szervei esetén: Alapok és Közalapítványok Főosztálya

- központi költségvetési fejezetek és intézmények esetén: Költségvetési Fejezetek Főosztálya

A bírság kötelezettje a bírság mérséklése vagy részletekben történő megfizetése tekintetében a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül kérelmet terjeszthet elő.

Az eljárás nem von maga után fizetési kötelezettséget.

Magyar Államkincstár

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet annak végrehajtásáról (egységes szerkezet)

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

MÁK_AKF_ÁÖAF_KFF