Szociális továbbképzési programok megvalósítására vonatkozó dokumentumok befogadása

Kulcsszavak: 9/2000 SzCsM rendelet, továbbképzési programok, beszámoló, SZGYF

Az adott negyedévben érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési program a közzétételt követően indítható azzal, hogy a továbbképzés szervezője köteles a továbbképzés tényleges indítását a 2/A. számú melléklet szerinti adattartalommal a Főigazgatóságnak az indítást megelőzően legalább 10 munkanappal elektronikusan bejelenteni.

A továbbképzés szervezője - a szakmai e-learning kivételével - a megszervezésre került továbbképzési programról a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal a továbbképzés lebonyolítását követő hónap utolsó napjáig, a megszervezésre került szakmai e-learningről a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet követő február 28-áig, és a megszervezésre nem került továbbképzési programról a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év február 28-áig elektronikusan beszámol, illetve elektronikusan bejelentést tesz a Főigazgatóság részére.

A 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 2/A. sz., 3. sz. és 4. sz. mellékletei

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Képzési Főosztály

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

SZGYF