ELMŰ-ÉMÁSZ villamos energia vételezéssel kapcsolatos új igénybejelentés

Amennyiben új, végleges vagy ideiglenes fogyasztási hely bekapcsolására vonatkozóan kíván igénybejelentést tenni, úgy megteheti azt az űrlap kitöltésével.

Kulcsszavak: igénybejelentés, új igény, vételezés, áram, bekapcsolás, végleges, építkezés, ideiglenes

A Szolgáltató a felhasználótól érkezett villamosenergia-igénybejelentést legkésőbb a beérkezést követő második munkanapon továbbítja a területileg illetékes elosztói engedélyeshez.

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft  - Contact Center Osztály

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

A kitöltött adatok alapján munkatársaink hamarosan megküldik a műszaki-gazdasági tájékoztatót, melynek gondos áttanulmányozása után dönthet a szolgáltatás igénybevételéről.

Felhívjuk figyelmét, hogy az új igények feldolgozásakor helyszínrajz benyújtására is szükség lehet, erről munkatársunk értesíti önt.

Kérjük továbbá, hogy tulajdonjogot igazoló okiratot (adásvételi szerződést, bérleti szerződést, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, stb.), szükség esetén meghatalmazást minden esetben szíveskedjen csatolni.

A honlapon megtekintheti a villamos energia szabályozással, működésével, valamint cégcsoportunkkal kapcsolatos törvényeket és szabályozásokat.

ELMŰ-ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT